Ulike kallenavn

De aller fleste av oss har en eller annen gang blitt kalt for noe annet enn vårt fødenavn. Det er gjerne slik at vi får med oss et kallenavn eller to opp gjennom livet, og noen henger ved oss livet ut. Et kallenavn er ofte tilpasset ut fra navnet man har. En person med et langt navn kan for eksempel få et kallenavn som er en forkortelse av det egentlige navnet.

Kallenavn er imidlertid ikke alltid så hyggelige. Det er nemlig slik at det finnes mange generelle kallenavn som kan virke ganske fornærmende for personen det blir brukt på. Det er mange slike kallenavn som er i orden å bruke blant venner som man kjenner godt, men som kan virke veldig fornærmende hvis de brukes på en person man ikke kjenner. Mange varianter av slike kallenavn kan faktisk være ganske grove.

«Brilleslange» er et kallenavn som ikke regnes som for grovt. Dette kallenavnet brukes ofte på mennesker som bruker briller. Brukes dette kallenavnet i feil sammenheng, så kan det lett fornærme noen, men det kan også være ment som et fleipende kallenavn.

Sint bilfører

Fornærmende kallenavn oppstår gjerne ut fra

  • utseende
  • oppførsel
  • humør
  • kjønn
  • stemme eller språk

«Dust» er et annet eksempel på et fornærmende kallenavn. Det kan brukes på mennesker man kjenner godt, og er ofte ment som et litt spøkefullt navn. Brukes derimot dette kallenavnet mot et menneske man ikke kjenner særlig godt, eller med et bestemt tonefall, så vil det raskt virke fornærmende. Ordet «dust» er gjerne et ord som kan bli brukt når man blir oppgitt eller irritert på et menneske, eller hvis man rett og slett synes at et menneske oppfører seg litt dumt. I en spøkefull sammenheng kan det brukes når man står og fleiper med noen. Det å kalle noen for «teit» kan også være et slags kallenavn, hvis det brukes som «teit’n» eller «teiting». Det blir da en betegnelse eller et uttrykk for at man syntes noen er litt dum eller oppfører seg rart. «Teiting» er også et kallenavn som kan brukes i en fornærmende hensikt, men også som et litt spøkefullt kallenavn.