Mange følelser i hverdagen!

Mange kan ha nytte av å følge Freuds tenkning rundt selvutvikling i hverdagen. I dagens samfunn er det veldig vanlig at mennesket sliter med indre urolighet, frustrasjon, sinne osv. Freud mente at terapi og selvutvikling kunne gjøre mennesket mer bevisst. Forsvarsverkene mennesker bruker for å ignorere ekte følelser, over tid bygger opp en indre tilstand som er preget følelser som gjør mennesket alt annet enn lykkelig. Med terapi og selvutvikling kan du komme til bunns i årsaken til følelsene og bevisstgjøre sinnet.

frustreret

Vi blir født inn i en verden der samfunn, regler og normer venter på oss. Hvordan vi utvikler vår indre verden, har mye å si. Her spiller livet i hjemmet med familien, tiden i barnehagen og på skolen eller jobben inn. Her skjer det en innvendig prosess der vi formes som mennesker. De fleste mennesker er ikke bevisste på hvor sensitive de egentlig er, og påtar seg tankemønstre og levemåter fra omgivelsene. Det er kanskje ikke så rart at Freud mente terapi og selvutvikling kunne gjøre mennesket mer bevisst?

Dagens mennesker vingler mellom et overdrevet fokus på det eksterne og å stenge seg inne i sitt eget hjemmelagde fengsel. Vi bygger opp innvendig frustrasjon og sinne basert på et ubalansert fokus. Mennesket tenker for mye, men kan også føle for mye.

  • Har du barn i barnehagen eller skolen, er det lett at det oppstår frustrasjon.
  • I småbarns hjem er det vanlig at foreldre møter frustrasjon og sinne i barnas oppvekstperiode.
  • Jobber du på et sted med mange forskjellige mennesker, er det lett å komme i konfliktsituasjoner.
  • På skolen er det vanlig at barn blir utsatt for mobbing, og det er også vanlig ellers i samfunnet.

I et samfunn hvor mange har standardsvar på hvordan livet skal være, er det lett at man tror at en partner kan være svaret på et lykkelig liv, men hvis det ikke fungerer, kan det skape frustrasjon. Lista er lang over hva som gjør livet frustrerende! Du møter mange følelser i hverdagen, men det som er viktig, er hvordan du velger å forholde deg til tankene og lærdommene.