Hva kan man lære av å se på film?

Filmer og tv-serier er stor kilde til underholdning og glede for de fleste av oss, men visste du at vi lærer mye av å se på film og tv?

Selv om de fleste filmer er produkter av noens fantasi, finnes alltid aspekter der man kan lære noe av. Enten det er kunnskap om bestemte tema, eller det er kunnskap om en selv. Visste du for eksempel at vokabularet ditt vil øke i det språket filmen har? Er du en av de som har vært limt til skjermen for å se House, eller Greys Anatomy, så har du garantert plukket opp noen medisinske gloser her og der.

Her i Norge finnes det også en fornorsking av engelske ord og utrykk, ettersom stadig flere ser på film og tv, og tar så med seg ordene inn i sin hverdag. Enkelte av ordene brukes på engelsk, mens andre oversettes direkte til norsk for å passe bedre. Mange av disse ordene kommer til slutt inn i norske ordbøker og leksikon. Hvorfor? Fordi vi har latt oss påvirke av det vi ser hver eneste dag på skjermen, enten det er på film eller tv. Det har blitt enda mer tilgjengelig nå når man kan se filmer på nett. Vil dette føre til en viderutvikling av språket vårt?

Politibil i Chicago

Banneord

Noe av det som ser ut til å stadig være i utvikling i vårt språk, er hvordan man banner. I første omgang var banning en måte å utrykke vrede mot Gud, eller vise avstand i fra Gud. I nyere tid er det blitt en måte å utrykke sinne, og følelsene rundt denne formen for språkbruk er mange. Den noe eldre garde syns det er veldig unødvendig og ikke minst respektløst. Mens den litt yngre garden ser på det som en viktig del av sitt språk. Det gir utrykk for opprør, sinne og urettferdighet. Man blir stadig fortalt at man skal bruke språk ikke vold. Da er det jo bra at man blir stadig mer kreative? Her er noen eksempel på banneord adoptert i norsk språk.

1. Shit!
2. Bitch!
3. Fuck!
4. Suck!
5. Asshole!